Achizitii publice

HCL Nr. 3/20.01.2021ANEXA la HCL Nr. 3/20.01.2021- pag. 1– pag. 2 – pag. 3RAPORT DE SPECIALITATE LA HCL Nr. 3/20.01.2021SRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE – 2021- pag. 1 – pag. 2 – pag. 3 – pag. 4 – pag. 5 – pag. 6 – pag. 7;

HCL Nr. 11/06.04.2020Programul anual al achizitiilor publice 2020-pag. 1– pag. 2Raport de specialitate-a.p. 2020Strategia anuala de a. p. 2020-pag. 1– pag. 2 – pag. 3 – pag. 4 – pag. 5 – pag. 6 – pag. 7 ;

SC HELP TRANS SRL ORAVITA-SOLICITARI DE CLARIFICARI-Executie lucrari “Reabilitare si modernizare scoala primara Tudor Murgu si gradinita program normal, sat Nicolint, comuna Ciuchici, jud. Caras-Severin”-pag. 1– pag. 2;

SC HELP TRANS SRL ORAVITA-SOLICITARI DE CLARIFICARI-Executie lucrari “Reabilitare, modernizare scoala primara Mihailovici Traian si gradinita program normal in comuna Ciuchici, sat Ciuchici, jud. Caras-Severin”-pag. 1pag. 2

ANTEMASURATOARE ARHITECTURA-pag. 1pag. 2pag. 3pag. 4

Clarificare din oficiu nr. 1/12.05.2017 la solicitare clarificari-Executie lucrari “Reabilitare, modernizare scoala primara Mihailovici Traian si gradinita program normal in comuna Ciuchici, sat Ciuchici, jud. Caras-Severin”.

ANTEMASURATOARE ARHITECTURA-pag. 1pag. 2pag. 3pag. 4

RASPUNS nr. 1/NIC/11.05.2017 la solicitare clarificari-Executie lucrari “Reabilitare si modernizare scoala primara Tudor Murgu si gradinita cu program normal, sat Nicolint, comuna Ciuchici, judetul Caras-Severin”-pag. 1pag. 2

FISA DE DATE-Executie lucrari “Reabilitare si modernizare scoala primara Tudor Murgu si gradinita cu program normal, sat Nicolint, comuna Ciuchici, judetul Caras-Severin”-pag. 1pag. 2pag. 3pag. 4pag. 5pag. 6pag. 7pag. 8

ANUNT PARTICIPARE-Executie lucrari “Reabilitare si modernizare scoala primara Tudor Murgu si gradinita cu program normal, sat Nicolint, comuna Ciuchici, judetul Caras-Severin”- pag. 1pag. 2pag. 3pag. 4

FISA DE DATE-Executie de lucrari “Reabilitare, modernizare scoala primara Mihailovici Traian si gradinita cu program normal in comuna Ciuchici, sat Ciuchici, jud. Caras-Severin”- pag. 1pag. 2pag. 3pag. 4pag. 5pag. 6pag. 7pag. 8

ANUNT DE PARTICIPARE-Executie lucrari “Reabilitare, modernizare scoala primara Mihailovici Traian si gradinita cu proogram normal in com. Ciuchici, sat Ciuchici, jud. Caras-Severin”-pag. 1pag. 2pag. 3pag. 4

STRATEGIA DE CONTRACTARE-pag.1pag. 2pag. 3

Declaratie pe propria raspundere conform art. 58 si 59 din Legea 98/2016 si art. 21 alin (5) din HG 395/2016

Dispozitia Nr. 61/03.05.2017-privind constituirea comisiei de evaluare in valoarea atribuirii contractului de achizitie publica: Executie lucrari “Reabilitare si modernizare scoala primara Tudor Murgu si gradinita cu program normal, sat Nicolint, com. Ciuchici, jud. Caras-Severin”

STRATEGIE DE CONTRACTARE-pag. 1pag. 2pag. 3

Declaratie pe proprie raspundere conform art. 58 si 59 din Legea nr. 98/2016 si art. 21 alin (5) din HG 395/2016

Dispozitia Nr. 60/03.05.2017-privind constituirea comisiei de evaluare in vederea atribuirii contractului de achizitie publica: Executie lucrari ”Reabilitare, modernizare scoala primara Mihailovici Traian si gradinita program normal in comuna Ciuchici, sat Ciuchici, judetul Caras-Severin”

Strategia anuala de achizitii publice 2017-pag. 1pag. 2pag. 3-pag. 4-pag. 5pag.6pag.7

Anexa la HCL Nr. 29/09.03.2017-Program anual al achizitiilor publice 2017-pag.1-pag. 2

HCL Nr. 29/09.03.2017